Skip to content

Agor Drysau

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Pobl
Lluniwyd "Agor Drysau: Y Siarter ar gyfer Caffael sy’n gyfeillgar i fusnesau bach a chanolig" drwy gwerth Cymru. Mae'r siarter hon yn rhan o gyfres o weithrediadau er mwyn sicrhau dull cyson o weithredu mewn perthynas â chaffael ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru ynghyd â mynd i'r afael â materion sy'n peri pryder i Fusnesau Bach a Chanolig (BBaCh).

Busnesau Bach a Chanolig (BBaCh) yw 99% o holl fusnesau Cymru, ac mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi eu  cyfraniad hollbwysig nid yn unig i ddatblygiad economi iach yng Nghymru ond i’n cymunedau ac i’r amgylchedd yr ydym i gyd yn dibynnu arno.