Skip to content

Prynu Bwyd Diogel ar gyfer Byrddau’r Cyhoedd

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Cafodd diogelwch bwyd hwb yng Nghymru o ganlyniad i lansio canllawiau newydd ar brynu bwyd gan un o is-adrannau Llywodraeth Cymru sef Gwerth Cymru.

Mae tair elfen i’r fframwaith: 

  1. canllaw Cynllunio Caffael Bwyd newydd ar y we sy’n tywys prynwyr bwyd ac arlwywyr trwy’r broses gaffael gyfan.
  2. Cyrsiau hyfforddi caffael ynghylch bwyd ac mae llawer o bobl wedi mynychu’r cyrsiau ar hyd a lled Cymru.
  3. Yn goron ar y cyfan ac yn cyfuno’r holl waith da mae ‘Prynu Bwyd Diogel ar gyfer Byrddau’r Cyhoedd: Dull Newydd o Gaffael Bwyd ar gyfer Cymru’.  Dogfen yw hon sy’n amlinellu'r hyn a ddisgwylir gan sefydliadau yn y sector cyhoeddus a chyflenwyr bwyd er mwyn sicrhau bod y dull a ddefnyddir i gaffael bwyd o’r ansawdd uchaf ac yn unol ag arferion gorau.

I gael mwy o wybodaeth, ewch i'r Cynlluniwr Siwrnai Caffael Bwyd ar wefan PrynwchiGymru (Dolen allanol).