Skip to content

Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru

Dolenni perthnasol

Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi lansio’r broses o greu Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru.
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Pobl
Mae Llywodraeth Cymru yn gwahodd ceisiadau drwy broses gystadleuol agored i greu Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru.

Dyddiad cyflwyno ceisiadau: 16/11/2012

Mae'r gwahoddiad yn gofyn am gynigion gan ystod eang o bartïon â diddordeb, a allai gynnwys melinau trafod, sefydliadau ymchwil ac Addysg Uwch, ond nid yw'n gyfyngedig i'r cyrff hyn.
Fe wnaeth nifer o ymgeiswyr potensial gofrestru eu diddordeb mewn cynhadledd cyn ymgeisio a gynhaliwyd ar 26 Medi 2012. Nid yw ceisiadau'n cael eu cyfyngu i'r gr?p hwn yn unig.

Gallwch lawrlwytho manylion llawn am y Sefydliad arfaethedig, llythyr gwahodd a ffurflen gais isod.

Gallwch anfon ymholiadau i strategicpolicyunit@wales.gsi.gov.uk. Cyhoeddir yr ymholiadau a'r ymateb perthnasol ar y wefan hon.

Yn dilyn y broses ymgeisio ac asesu disgwylir penodi ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn rhedeg y Sefydliad o fis Chwefror 2013.

Mae'r Sefydliad Polisi Cyhoeddus yn un o ymrwymiadau'r Rhaglen Lywodraethu.