Skip to content

Rheoli yng Ngwasanaeth Cyhoeddus Cymru (RhNgCC)

Tsystysgrif
Gwaith Rheoli yng Ngwasanaeth Cyhoeddus Cymru yw darparu amrywiaeth o gyfleoedd sydd wedi'u cynllunio i ddatblygu pobl, sefydliadau a systemau o fewn y sector cyhoeddus. Y nod yw creu gwell gwasanaethau cyhoeddus i Gymru sy'n fwy cydgysylltiedig.

Mae ysbrydoli gwasanaethau cyhoeddus Cymru i ganolbwyntio mwy ar y dinesydd, i fod yn fwy effeithiol ac i gydweithio yn dibynnu ar ddatblygu gweithlu medrus o'r radd flaenaf.  Mae'n rhaid i arweinwyr, rheolwyr a gweithluoedd fod yn barod, yn awyddus ac mewn sefyllfa i allu derbyn newidiadau yn y dyfodol. 

Mae gwella gwasanaethau cyhoeddus yn galw am sgiliau newydd a rolau sydd wedi'u diffinio o'r newydd a chyfrifoldebau i bawb sy'n gweithio yng ngwasanaethau cyhoeddus Cymru.

Mae'n rhaid i ni ymgysylltu â staff rheng flaen a'u galluogi i weithredu mewn dull mwy ymatebol a hyblyg, gan gydnabod mai hwy yn aml sydd yn y sefyllfa orau i helpu i wella gwasanaethau.  Mae'n rhaid i ni arloesi a gwella'n barhaus y ffordd y mae gwasanaethau'n cael eu trefnu a'u darparu.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch RhNgCC, ewch i'w gwefan.