Skip to content

Materion rhyngwladol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth am weithgareddau sy'n rhan o Faterion Rhyngwladol.

Yr Is-adran Materion Ewropeaidd ac Allanol sy'n gyfrifol am Gysylltiadau Allanol, ac mae ei gwaith yn hyn o beth yn disgyn i bedwar maes:

Materion yn ymwneud â diplomyddiaeth gyhoeddus a chysylltiadau rhyngwladol

Rydym yn cynnal y cysylltiadau rhwng Llywodraeth Cymru a'r Swyddfa Dramor a Chymanwlad, ac rydym yn rhoi cyngor ar faterion sy'n ymwneud â diplomyddiaeth. Rydym hefyd yn cynnig arweiniad strategol ac ymarferol ar sail ein cysylltiadau â rhanbarthau eraill ym mhedwar ban y byd, ac rydym yn meithrin cyfleoedd i ddatblygu cysylltiadau ffurfiol ac anffurfiol eraill a fyddai o fantais i Gymru. Mae cysylltiadau ffurfiol y llywodraeth yn cael eu hadlewyrchu yn y Memoranda Cyd-ddealltwriaeth sydd gennym â Chatalunya, Llydaw, De Cymru Newydd, Chubut (Patagonia), Baden-Wurttemburg, Silesia (Gwlad Pwyl), Latvia a Chongqing (China).

Gweithgareddau hyrwyddo

Gan ei bod yn wlad fach, mae'n bwysig bod Cymru yn manteisio i'r eithaf ar ei holl adnoddau. Rydym yn cydweithio ag eraill i ddatblygu brand Cymru. Bydd hon yn ddelwedd gadarnhaol a chyson o Gymru y gall pawb sy'n hyrwyddo unrhyw agwedd ar Gymru ei defnyddio, boed hynny i hyrwyddo Cymru fel lle i fyw, gweithio, astudio, ymweld neu wneud busnes. Bydd y brand hwn yn dylanwadu ar y ffordd y mae pawb yn Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo Cymru. Rydym yn darparu canllawiau i gynorthwyo ein cydweithwyr yn hyn o beth.

Digwyddiadau tramor

Er mwyn codi proffil Cymru yn rhyngwladol a chynyddu ei dylanwad yn y byd, rydym yn trefnu nifer fach o ddigwyddiadau tramor amlwg a phroffesiynol bob blwyddyn. Rydym yn arddangos y gorau sydd gan Gymru ei gynnig i'r byd, ac rydym wedi cynnal digwyddiadau ym Mrwsel, California, Efrog Newydd, Sydney, Dubai a Lorient (Ffrainc). Yn 2006 mae gennym ddau ddigwyddiad o bwys, y naill yn Efrog Newydd a'r llall yn Hong Kong.

Ymweliadau â Chymru

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn cael ceisiadau rheolaidd gan ddiplomyddion, gwleidyddion a phobl bwysig o wledydd tramor sydd eisiau ymweld â Chymru. Mae'r tîm Cysylltiadau Allanol yn trefnu ymweliadau yn ôl y galw, gan geisio teilwra rhaglenni yn ôl diddordebau'r ymwelwyr ac amcanion Llywodraeth Cymru.