Skip to content

Canllaw y Cynghorydd Da - Ar gyfer Cynghorwyr Cymuned a Thref

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Mae’r canllaw hwn yn cyflwyno gwaith cynghorau cymuned a thref a’r rhan a chwaraewch fel cynghorydd ar haen gyntaf llywodraeth leol ac fel yr un sydd agosaf at y cyhoedd.