Skip to content

Cytundeb Busnes ar gyfer Parhad Ffynnon

Dolenni perthnasol

Ers 2007, mae nifer o sefydliadau sector cyhoeddus wedi defnyddio system TG a elwir yn Ffynnon i’w helpu gyda rheoli perfformiad.
Mae gwella gwasanaethau cyhoeddus yn hanfodol bwysig i ddyfodol Cymru.

Meddalwedd a luniwyd ar lefel genedlaethol yw Ffynnon i ateb gofynion rheoli perfformiad awdurdodau lleol, gwasanaethau tân ac achub, awdurdodau parciau cenedlaethol a'u partneriaid.

Bydd cytundeb Llywodraeth Cymru gyda Coactiva Aspiren Ltd ar gyfer cyflenwi y system rheoli perfformiad Ffynnon yn parhau i weithredu tan 30 Mehefin 2014. Rydym wedi trefnu trefniadau newydd i cytundeb Ffynnon er mwyn galluogi parhad busnes hanfodol i gael ei gynnal.

Yn ymarferol mae hyn yn golygu na fydd unrhyw ddatblygiadau pellach i’r system yn cael ei gynnal rhwng Ionawr 2013 a 30 Mehefin 2014. Bydd y ddesg gymorth yn parhau. O ran y gefnogaeth hyfforddi a ariennir, bydd y ddarpariaeth hon yn cael ei gyfyngu i uchafswm o 50 diwrnod rhwng Ionawr 2013 a 30 Mehefin 2014.