Skip to content

Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Pen-y-bont ar Ogwr wedi mabwysiadu’r model arweinydd a chabinet. Am ragor o wybodaeth am y cyngor a’r gwasanaethau a gynigir ganddo, ewch i wefan Pen-y-bont.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Swyddfeydd Dinesig,
Stryd Angel,
Pen-y-bont ar Ogwr,
CF31 4WB.
Ffôn: 01656 643643

http://www.bridgend.gov.uk (Gwefan allanol)

Cynghorau Tref a Chymuned

 • Bracla Tref
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Cefn
 • Cribwr
 • Coety Uchaf
 • Corneli
 • Llangrallo Uchaf
 • Llangrallo Isaf
 • Cwm Garw
 • Trelales
 • Llangynwyd Isaf
 • Llangynwyd Ganol
 • Maesteg
 • Merthyr
 • Mawr
 • Castellnewydd Uchaf
 • Cwm Aberogwr
 • Tref Pen-coed
 • Tref Porthcawl
 • Y Pîl
 • Llansanffraid-ar-Ogwr
 • Ynysawdre