Skip to content

Caerffili

Mae Caerffili wedi mabwysiadu’r model arweinydd a chabinet fel ei strwythur wleidyddol. Am ragor o wybodaeth am y cyngor a’r gwasanaethau a gynigir ganddo, ewch i wefan Caerffili.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Heol Nelson,
Tredomen,
Hengoed,
Ystrad Mynach
CF82 7WF.

Ffôn: (01443) 815588

http://www.caerphilly.gov.uk/ (Gwefan allanol)

Cynghorau Tref a Chymuned

  • Cyngor Cymuned Cwm Aber
  • Cyngor Cymuned Argoed
  • Cyngor Tref Bargoed
  • Cyngor Cymuned Bedwas, Tretomas a Machen
  • Cyngor Tref Coed-duon
  • Cyngor Tref Caerffili
  • Cyngor Cymuned Cwm Darran
  • Cyngor Cymuned Llanbradach a Phwllypant
  • Cyngor Cymuned Maesycwmer
  • Cyngor Cymuned Nelson
  • Cyngor Cymuned Tredegar Newydd
  • Cyngor Cymuned Penyrheol, Trecenydd ac Energlyn
  • Cyngor Cymuned Rhymni
  • Cyngor Cymuned Rhydri
  • Cyngor Cymuned Gelli-gaer
  • Cyngor Cymuned y Fan