Skip to content

Caerffili

Mae Caerffili wedi mabwysiadu’r model arweinydd a chabinet fel ei strwythur wleidyddol. Am ragor o wybodaeth am y cyngor a’r gwasanaethau a gynigir ganddo, ewch i wefan Caerffili.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Heol Nelson,
Tredomen,
Hengoed,
Ystrad Mynach
CF82 7WF.

Ffôn: (01443) 815588

http://www.caerphilly.gov.uk/ (Gwefan allanol)

Cynghorau Tref a Chymuned

 • Cyngor Cymuned Cwm Aber
 • Cyngor Cymuned Argoed
 • Cyngor Tref Bargoed
 • Cyngor Cymuned Bedwas, Tretomas a Machen
 • Cyngor Tref Coed-duon
 • Cyngor Tref Caerffili
 • Cyngor Cymuned Cwm Darran
 • Cyngor Cymuned Llanbradach a Phwllypant
 • Cyngor Cymuned Maesycwmer
 • Cyngor Cymuned Nelson
 • Cyngor Cymuned Tredegar Newydd
 • Cyngor Cymuned Penyrheol, Trecenydd ac Energlyn
 • Cyngor Cymuned Rhymni
 • Cyngor Cymuned Rhydri
 • Cyngor Cymuned Gelli-gaer
 • Cyngor Cymuned y Fan