Skip to content

Caerdydd

Mae Caerdydd wedi mabwysiadu’r model arweinydd a chabinet fel ei strwythur wleidyddol. Am ragor o wybodaeth am y cyngor a’r gwasanaethau a gynigir ganddo, ewch i wefan Sir Caerdydd.

Cyngor Sir Caerdydd,
Neuadd y Sir,
Glanfa Iwerydd,
Caerdydd.
CF10 4UW

Ffôn: (029) 2087 2000

http://www.cardiff.gov.uk/ (Gwefan allanol)

Cynghorau Tref a Chymuned

  • Llys-faen
  • Hen Laneirwg
  • Pen-tyrch
  • Radur
  • Sain Ffagan
  • Tongwynlais