Skip to content

Sir Gaerfyrddin

Am ragor o wybodaeth am y cyngor a’r gwasanaethau a gynigir ganddo, ewch i wefan Sir Gaerfyrddin.

Cyngor Sir Caerfyrddin

Neuadd y Sir
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 1JP

Ffôn: 01267 234567

http://www.carmarthenshire.gov.uk/ (Gwefan allanol)

Cynghorau Tref a Chymuned :

 • Abergwili
 • Aber-nant
 • Tref Rhydaman
 • Betws
 • Bronwydd
 • Tref Caerfyrddin
 • Cenarth
 • Cil-y-cwm
 • Cilymaenllwyd Cynwyl
 • Elfed Cynwyl
 • Gaeo Dyffryn Cennen
 • Eglwys Gymyn
 • Gors-las
 • Henllan
 • Fallteg
 • Talacharn
 • Llanarthne
 • Llanboidy
 • Llanddarog
 • Llanddeusant
 • Llanddowror
 • Llandeilo Tref
 • Llanymddyfri
 • Llandybie
 • Llandyfaelog
 • Llanedi
 • Llanegwad
 • Gwledig
 • Llanelli
 • Tref Llanelli
 • Llanfair-ar-y-Bryn
 • Llanfihangel
 • Aberbythych
 • Llanfihangel ar Arth
 • Llanfihangel Rhos-y-corn
 • Llanfynydd
 • Llangadog
 • Llan-gain
 • Llangathen
 • Llangeler
 • Llangennech
 • Llangyndeyrn
 • Llangunnor
 • Llangynin
 • Llangynog
 • Llanllawddog
 • Llanllwni
 • Llan-non
 • Llanpumsaint
 • Llansadwrn
 • Llansawel
 • Llansteffan
 • Llanwinio
 •  Llanwrda
 • Llanybydder
 • Llanycrwys
 • Manordeilo a Salem Meidrym
 • Myddfai
 • Tref Castellnewydd Emlyn
 • Llannewydd a Merthyr
 • Pen-bre a Phorth Tywyn
 • Pencarreg
 • Pentywyn
 • Pontyberem
 • Chwarter Bach
 • Tref Sanclêr
 • Llanismel
 • Talyllychau
 • Tre-lech a’r Betws
 • Trimsaran Tref
 • Hendy-gwyn