Skip to content

Conwy

Mae Tîm Rheoli’r Cyngor yn cynnwys y Prif Weithredwr a 4 Cyfarwyddwr Corfforaethol. Am ragor o wybodaeth am y cyngor a’r gwasanaethau a gynigir ganddo, ewch i wefan Conwy.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Bodlondeb
Conwy
Gogledd Cymru
LL32 8DU. 

http://www.conwy.gov.uk/ (Gwefan allanol)

Cynghorau Tref a Chymuned

 • Bae Colwyn
 • Betws-y-coed
 • Betws-yn-rhos
 • Bro Garmon
 • Bro Machno
 • Caerhun
 • Capel
 • Curig
 • Cerrigydrudion
 • Dolgarrog
 • Dolwyddelan
 • Eglwys-bach
 • Llanddoged a Maenan
 • Llanddulas a Rhyd-y-foel
 • Llanfairtalhaiarn
 • Llanfihangel
 • Glyn Myfyr
 • Llangwm
 • Llanefydd
 • Llansanffraid
 • Glan Conwy
 • Llansannan
 • Llysfaen
 • Mochdre
 • Pentrefoelas
 • Tywyn a Bae Cinmel/Tref Bae Cinmel
 • Tref Abergele
 • Tref Conwy
 • Tref Llandudno
 • Tref Llanfairfechan
 • Tref Llanrwst
 • Tref Penmaenmawr
 • Trefriw Ysbyty Ifan