Skip to content

Sir Ddinbych

Mae Sir Ddinbych wedi mabwysiadu system arweinydd a chabinet. Am ragor o wybodaeth am y cyngor a’r gwasanaethau a gynigir ganddo, ewch i wefan Sir Dinbych.

Cyngor Sir Dinbych
Neuadd y Sir
Ffordd Wynnstay
Rhuthun
LL15 1YN

Ffôn: 01824 706000

http://www.denbighshire.gov.uk/ (Gwefan allanol)

Cynghorau Tref a Chymuned

 • Aberwheeler
 • Betws Gwerfil Goch
 • Bodelwyddan
 • Bodfari
 • Bryneglwys
 • Cefn Meiriadog
 • Clocaenog
 • Corwen
 • Cyffylliog
 • Cynwyd
 • Denbigh
 • Derwen
 • Dyserth
 • Efenechtyd
 • Gwyddelwern
 • Henllan
 • Llanarmon yn lal
 • Llanbedr DC
 • Llandegla
 • Llandrillo
 • Llandyrnog
 • Llanelidan
 • Llanfair DC
 • Llanferres
 • Llangollen
 • Llangynhafal
 • Llanrhaeadr YC
 • Llantysilio
 • Llanynys
 • Nantglyn
 • Prestatyn
 • Rhuddlan
 • Rhyl
 • Ruthin
 • St Asaph
 • Trefnant
 • Tremeirchion, Cwm and Waen