Skip to content

Gwynedd

Gwynedd Council has been through a period of restructuring. For more information on the council and the services it offers please visit the Gwynedd website.

They have a new Chief Executive and have created 4 directorates: Care, Development, Environment and Resources. Between these four there are 14 services. The restructuring involved many changes in the way that the Council is run.

Council Offices
Shirehall Street,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 1SH

Tel: (01286) 672255

http://www.gwynedd.gov.uk (External website)

Community & Town Councils

 • Aberdaron
 • Aberdyfi
 • Abergwyngregyn
 • AbermawBarmouth
 • Arthog
 • Bangor (City)
 • Beddgelert
 • Bethesda
 • Betws Garmon
 • Bontnewydd
 • Botwnnog
 • Brithdir, Llanfachreth a Rhydymain
 • Bryncrug
 • Buan
 • Caernarfon (Royal Town)
 • Clynnog
 • Corris
 • Criccieth
 • Dolbenmaen
 • Dolgellau
 • Dyffryn Ardudwy a Thalybont
 • Ffestiniog
 • Ganllwyd
 • Harlech
 • Llanaelhaearn
 • Llanbedr
 • Llanbedrog
 • Llanberis
 • Llanddeiniolen
 • Llandderfel
 • Llandwrog
 • Llandygai
 • Llanegryn
 • Llanelltyd
 • Llanengan
 • Llanfair
 • Llanfihangel-y-Pennant
 • Llanfrothen
 • Llangelynin
 • Llangywer
 • Llanllechid
 • Llanllyfni
 • Llannor
 • Llanrug
 • Llanuwchllyn
 • Llanwnda
 • Llanycil
 • Llanystumdwy
 • Maentwrog
 • Mawddwy
 • Nefy
 • Pennal
 • Penrhyndeudraeth
 • Pentir
 • Pistyll
 • Porthmadog
 • Pwllheli
 • Talsarnau
 • Trawsfynydd
 • Tudweiliog
 • Tywyn
 • Waunfawr
 • Y Bala
 • Y Felinheli