Skip to content

Isle of Anglesey

Related Links

Carl Sargeant, Minister for Local Government and Communities

For more information on the council and the services it offers please visit the Isle of Anglesey website.

Isle of Anglesey County Council,
Council Offices,
Llangefni,
Anglesey.
LL77 7TW

Tel: (01248) 750057

http://www.anglesey.gov.uk/ (External website)

Community & Town Councils

 • Aberffraw
 • Amlwch
 • Beaumaris
 • Bodedern
 • Bodffordd
 • Bodorgan
 • Bryngwran
 • Caergybi
 • Cwm Cadnant
 • Cylch-y-Garn
 • Llanbadrig
 • Llanddaniel Fab
 • Llanddona
 • Llanddyfnan
 • Llaneilian
 • Llanerchymedd
 • Llaneugrad
 • Llanfachraeth
 • Llanfaelog
 • Llanfaethlu
 • Llanfair Mathafarn Eithaf
 • Llanfair yn Neubwll
 • Llanfairpwll
 • Llanfihangelesceifiog
 • Llangefni
 • Llangoed & Penman
 • Llangristiolus
 • Llanidan
 • Mechell
 • Moelfre
 • Penmynydd
 • Pentraeth
 • Porthaethwy
 • Rhoscolyn
 • Rhosybol
 • Rhosyr
 • Trearddur
 • Tref Alaw
 • Trewalchmai
 • Y Fali