Skip to content

Ynys Môn

Dolenni perthnasol

Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau

Am ragor o wybodaeth am y cyngor a’r gwasanaethau a gynigir ganddo, ewch i wefan Ynys Môn.

Cyngor Sir Ynys Môn,
Swyddfeydd y Cyngor,
Llangefni,
Ynys Môn.
LL77 7TW

Ffôn: (01248) 750057

http://www.anglesey.gov.uk/ (Gewfan allanol)

Cynghorau Tref a Chymuned

 • Aberffraw
 • Amlwch
 • Biwmares
 • Bodedern
 • Bodffordd
 • Bodorgan
 • Bryngwran
 • Caergybi
 • Cwm Cadnant
 • Cylch-y-Garn
 • Llanbadrig
 • Llanddaniel-fab
 • Llanddona
 • Llanddyfnan
 • Llaneilian
 • Llanerchymedd
 • Llaneugrad
 • Llanfachraeth
 • Llanfaelog
 • Llanfaethlu
 • Llanfair Mathafarn Eithaf
 • Llanfair-yn-neubwll
 • Llanfairpwll
 • Llanfihangelesceifiog
 • Llangefni
 • Llangoed a Phenmon
 • Llangristiolus
 • Llanidan
 • Mechell
 • Moelfre
 • Penmynydd
 • Pentraeth
 • Porthaethwy
 • Rhoscolyn
 • Rhos-y-bol
 • Rhosyr
 • Trearddur
 • Tref Alaw
 • Trewalchmai
 • Y Fali