Skip to content

Merthyr Tudful

Mae’r cyngor wedi mabwysiadu strwythur gwleidyddol ar arddull Cabinet. Am ragor o wybodaeth am y cyngor a’r gwasanaethau a gynigir ganddo, ewch i wefan Merthyr Tudful.

Mae’r holl benderfyniadau a wneir gan y Cabinet yn amodol ar gymeradwyaeth y Cyngor Llawn ac, o bosib, adolygiad Craffu.

CBS Merthyr Tudful
Y Ganolfan Ddinesig,
Heol y Castell,
Merthyr Tudful,
CF47 8AN

Ffôn:01685 725000

http://www.merthyr.gov.uk/ (Gwefan allanol)

Cynghorau Tref a Chymuned

  • Bedd-llwynog