Skip to content

Sir Fynwy

Mae Cyngor Sir Fynwy yn gweithredu system Arweinydd a Chabinet. Am ragor o wybodaeth am y cyngor a’r gwasanaethau a gynigir ganddo, ewch i wefan Sir Fynwy.

Am fwy o wybodaeth am y cyngor a’r gwasanaethau y mae’n eu cynnig ewch i Wefan Sir Fynwy

Cyngor Sir Fynwy
Neuadd y Sir
Cwmbrân
Gwent
NP44 2XH

Ffôn: (01633) 644644

http://www.monmouthshire.gov.uk/ (Gwefan allanol)

Cyngorau Tref a Chymuned

 • Y Fenni
 • Caerwent
 • Cil-y-coed
 • Cas-gwent
 • Crucornau Fawr
 • Devauden
 • Goetre Fawr
 • Grysmwnt
 • Gwehelog Fawr
 • Llanarth
 • Llanbadog Fawr
 • Llanelli
 • Llan-ffwyst Fawr
 • Llangatwg Feibion Afel
 • Llangwm
 • Llangybi
 • Llanhenwg
 • Llanofer
 • Llandeilo Gresynni
 • Llandeilo Bertholau
 • Llantrisant Fawr
 • Magwyr gyda Gwndy
 • Matharn
 • Llanfihangel Troddi
 • Trefynwy
 • Porth Sgiwed
 • Rhaglan
 • Llanfihangel Gwynllwg
 • Drenewydd Gelli-farch
 • St. Arvans
 • Tyndyrn
 • Tryleg Unedig
 • Brynbuga