Skip to content

Rhondda Cynon Taf

Mae’r Cyngor wedi mabwysiadu strwythur gwleidyddol ar arddull Arweinydd a Chabinet. Am ragor o wybodaeth am y cyngor a’r gwasanaethau a gynigir ganddo, ewch i wefan Rhondda Cynon Taf.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Y Pafiliynau
Parc Cambrian
CWM CLYDACH
CF40 2XX

Ffôn: 01443 424000

http://www.rhondda-cynon-taff.gov.uk/ (Gwefan allanol)

Cynghorau Tref a Chymuned

 • Gilfach-goch
 • Hirwaun
 • Llanharan
 • Llanhari
 • Llantrisant
 • Llanilltud Faerdref
 • Pont-y-clun
 • Pontypridd
 • Rhigos
 • Ffynnon Taf
 • Tonyrefail
 • Ynys-y-bwl a Choed y Cwm