Skip to content

Torfaen

Am ragor o wybodaeth am y cyngor a’r gwasanaethau a gynigir ganddo, ewch i wefan Torfaen.

Am fwy o wybodaeth am y cyngor a’r gwasanaethau y mae’n eu cynnig ewch i Wefan Tor-faen

Cyngor Bwrdeistref Sirol Tor-faen
Y Ganolfan Ddinesig
Pont-y-pwl
Tor-faen
NP4 6YB

Ffôn: 01495 762200

http://www.torfaen.gov.uk/ (Gwefan allanol)

Cynghorau Tref a Chymuned

  • Blaenafon
  • Croesyceiliog/Llanyrafon
  • Cwmbrân
  • Henllys
  • Pont-hir
  • Pont-y-pwl