Skip to content

Bro Morgannwg

Mae gan Gyngor Bro Morgannwg fodel Arweinydd a Chabinet llywodraeth leol. Am ragor o wybodaeth am y cyngor a’r gwasanaethau a gynigir ganddo, ewch i wefan Bro Morgannwg.

Bro Morgannwg
Swyddfeydd Dinesig
Ffordd Holton
Y Barri CF63 4RU

Ffôn:(01446) 700111

http://www.valeofglamorgan.gov.uk/ (Gwefan allanol)

Cynghorau Tref a Chymuned

 • Tref y Barri
 • Tregolwyn
 • Tref y Bont-faen gyda Llanfleiddan
 • Dinas Powys
 • Ewenni
 • Llancarfan
 • Llandochau
 • Llan-dw
 • Llanfair
 • Llan-gan
 • Llan-maes
 • Llanilltud Fawr
 • Llanfihangel-ar-Elái
 • Tref Penarth
 • Pendeulwyn
 • Pen-llin
 • Llanbedr-y-fro
 • Sain Tathan
 • Sant-y-brid
 • Sain Dunwyd
 • Sain Siorys a Llansanffraid-ar-Elái
 • Sain Nicolas a Thresimwn
 • Sili
 • Llanddunwyd
 • Gwenfô
 • Y Wig