Skip to content

Canllawiau ar Reoli Gwersylla Diawdurdod

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bwriad y canllaw hwn yw helpu awdurdodau lleol i ddatrys y broblem gwersylla heb ganiatâd.
Mae’r fersiwn ddiwygiedig hon yn cynnig templedi ar gyfer cynnal asesiadau cychwynnol o wersylla ac Asesiadau Lles ac yn darparu Cod Ymddygiad enghreifftiol ar gyfer y rhai sydd wedi negodi arhosiad.