Skip to content

Canllawiau ar Reoli Gwersylla Diawdurdod

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Bwriad y canllaw hwn yw helpu awdurdodau lleol i ddatrys y broblem gwersylla heb ganiatâd.
Mae’r fersiwn ddiwygiedig hon yn cynnig templedi ar gyfer cynnal asesiadau cychwynnol o wersylla ac Asesiadau Lles ac yn darparu Cod Ymddygiad enghreifftiol ar gyfer y rhai sydd wedi negodi arhosiad.