Skip to content

Dysgu i Wella – Gwerthusiad o bolisi Llywodraeth y Cynulliad ar gyfer llywodraeth leol

Dolenni perthnasol

Mae Llywodraeth Leol yng Nghymru yn cynnwys cynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol; awdurdodau’r heddlu, y parciau cenedlaethol a thân ac achub; a chynghorau tref a chymuned.
Mae gwella gwasanaethau cyhoeddus yn hanfodol bwysig i ddyfodol Cymru.
Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Adroddiad blynyddol cyntaf a chrynodeb yn amlinellu canfyddiadau arolwg o swyddogion ac aelodau etholedig awdurdodau lleol ynghylch themâu cydweithredu, cysylltiadau canolog-lleol ac ymgysylltu â dinasyddion.