Skip to content

Adroddiadau

Logo Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Mae'r Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn cynhyrchu Adroddiad Blynyddol. Mae adroddiad hwn yn amlinellu ei gwaith a'i gynnydd.

Lansiodd y Comisiwn ei adroddiad cyntaf i Brif Weinidog Cymru ar 1 Hydref 2008, ar Ddiwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn y Cenhedloedd Unedig.

Darllenwch yr adroddiad yn Llyfrgell Wybodaeth o'r Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru.