Skip to content

Sefydliadau sy'n gweitho dros bobl hŷn yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Sarah Rochira yw Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru'n cydnabod bod llawer o sefydliadau ar hyd a lled Cymru yn gweithio dros bobl hŷn Cymru. Mae'u cyfraniad yn amhrisiadwy a chyrraedd ein nod a gwella bywydau bobl hŷn Cymru.

Mae'r sefydliadau canlynol yn gweithio gyda phobl hŷn Cymru, un ai'n eu cynorthwyo'n uniongyrchol neu'n gweithio ar eu rhan:

  • Age Cymru - Elusen gofrestredig yw Age Concern Cymru sy'n gweithio i wella bywydau pobl hŷn Cymru.  Mae'n gwneud hyn trwy ddylanwadu ar ddatblygu polisïau a chynyddu ymwybyddiaeth ynghylch y materion sy'n effeithio ar bobl hŷn. Mae'n cynnig gwasanaethau fel SeniorLine sy'n rhoi cyngor ar hawliau lles yn rhad ac am ddim i bobl hŷn a'u gofarlwyr yn ogystal â rhedeg rhaglenni a chyhoeddi ymchwil.
  • Cynghrair Henoed Cymru - Grŵp o sefydliadau gwirfoddol cenedlaethol yw Cynghrair Henoed Cymru sy'n gweithio gyda ac ar ran bobl hŷn Cymru. Mae'r sefydliadau'n cynnwys Age Concern Cymru, Help the Aged Cymru, Y Gymdeithas Strôc a Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall.
  • Sefydliad Beth Johnson - Mae Sefydliad Beth Johnson yn gweithio i lunio polisïau o arferion.  Yn aml, mae'r Sefydliad yn cyhoeddi yr ymchwil a wna ac mae'n cymryd rhan mewn cynadleddau.
  • Athrofa Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru (WIHSC), Prifysgol Morgannwg - Mae Athrofa Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru yn cynnal ymchwil ac ymgynghoriadau er mwyn dod o hyd i'r dolenni gorau rhwng polisïau, ymchwil ac arferion.