Skip to content

Cyhoeddiadau pobl hŷn

 

Gwerthusiad annibynnol Urddas mewn gofal

Gwerthusiad Urddas mewn gofal

22/12/11
2 gwerthusiad o rhaglen digwyddiadau hyfforddiant a gwrando a rhaglen grantiau bach.
 

Y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru: Adroddiad Blynyddol 2008-09

22/09/09
Partneriaeth a chynnydd yw geiriau allweddol y chweched Adroddiad Blynyddol hwn ar y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru a'r cyntaf ar ail gam y Strategaeth.
 

Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru: Adolygiad o Sefydliadau Partner Cenedlaethol (Adroddiad Cryno)

10/06/09
Amcan y gwaith a gyflwynir yma oedd cynnal adolygiad o Sefydliadau Partner Cenedlaethol ar Gam 1 y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru.
 
Strategaeth Cymru ar gyfer pontio’r cenedlaethau

Strategaeth Cymru ar gyfer pontio’r cenedlaethau

01/10/08
Nod gwaith sy’n pontio’r cenedlaethau yw canfod ffyrdd o ddatblygu a chryfhau perthnasoedd ar draws y cenedlaethau.
 

Cynllun Gweithredu Heneiddio’n Iach Cymru

20/03/08
Mae’r Cynllun Gweithredu Heneiddio’n Iach hwn yn ffurfio rhan o gontinwwm mentrau Llywodraeth Cynulliad Cymru i hybu iechyd mamau a babanod, plant, pobl ifanc ac oedolion o oedran gweithio. Mae’n rhychwantu’r ystod oedran 50 oed a throsodd, gan gydnabod bod rhai elfennau o heneiddio’n iach yn dechr ...
 
Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru

Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru

20/03/06
Y nôd Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru (FfGC) yw gwella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol a sicrhau bod y rheini ar gael yn deg i bobl hŷn gan ddefnuddio safonau cenelaethol sydd wedi'u seilio ar dystiolaeth.