Skip to content

Y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru 2003-2008

Mae’r Strategaeth hon yn gynnyrch ymgynghoriad eang, ymchwil a safbwyntiau arbenigol am fywydau pobl hŷn yng Nghymru ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.

Mae’r Strategaeth hon yn gynnyrch ymgynghoriad eang, ymchwil a safbwyntiau arbenigol am fywydau pobl hŷn yng Nghymru ar hyn o bryd ac yn y dyfodol. Mae nodau, amcanion a rhaglenni a phrosiectau mwy manwl yn adlewyrchu canfyddiadau adroddiad y Grwp Ymgynghorol ‘Pan wyf yn hen a pharchus’ a gyhoeddwyd ym Mai 2002 a thros 100 o ymatebion a gafwyd i’r adroddiad. Mae’r Strategaeth yn cydnabod:

  • Dros yr 20 mlynedd nesaf bydd newidiadau demograffig yn newid cydbwysedd y boblogaeth yn sylweddol gan olygu y bydd yn rhaid i bolisïau a rhaglenni yng Nghymru yn y dyfodol adlewyrchu anghenion cymdeithas sy’n heneiddio.
  • Bod angen gwella ansawdd, nifer ac ymatebolrwydd gwasanaethau i bobl hŷn.