Skip to content

Ymchwil

Caiff ein cyhoeddiadau diweddaraf ar bopeth sy'n ymwneud â phobl hŷn yng Nghymru eu rhoi yma.

Mae ymchwil yn ein helpu i nodi ac ymateb i faterion sy'n dod i'r amlwg, gwerthuso effaith ein mentrau a dod o hyd i ffyrdd gwell o wneud ein gwaith.

Costau a Manteision y Rhaglen Cefnogi Pobl

Costau a manteision y rhaglen Cefnogi Pobl

07/06/11
Ymchwil er mwyn cymharu'r costau yn erbyn manteision y rhaglen Cefnogi Pobl.
 

Monitor Lles Pobl Hŷn Cymru 2009

12/11/09
Mae Monitor Lles Pobl Hŷn Cymru yn canolbwyntio ar les pobl hŷn sy’n 50 oed neu’n hŷn yng Nghymru a’i nod yw creu darlun holistig o'u bywydau. Mae'n cynnwys ystadegau ac ymchwil o amrywiaeth o wahanol ffynonellau ac adroddiadau ar amrywiaeth o ddangosyddion ynghylch lles.
 

Adolygiad Rheolaeth a Gweithgareddau Gofal ac Atgyweirio

31/03/09
Astudiaeth i archwilio a yw'r trefniadau rheolaeth o asiantaethau unigol gofal ac atgyweirio yng Nghymru a Gofal ac Atgyweirio Cymru yn addas.
 

Llety ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru: Y seiliau ar gyfer y dyfodol

22/08/07
Comisiynwyd yr astudiaeth hon fel astudiaeth sylfaenol i roi gwybodaeth am y darpariaethau presennol o ran tai lloches ac unrhyw letyau arbenigol eraill i bobl hŷn yng Nghymru ynghyd â'u categori a'u dosbarthiad.