Skip to content

Cynllunio ar gyfer Safleoedd i Sipsiwn a Theithwyr

Dolenni perthnasol

Rydym yn gweithio i sicrhau bod cyfleoedd cyfartal ar gael i'r holl Sipsiwn-Teithwyr ledled Cymru.
Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Canllawiau i helpu Sipsiwn a Theithwyr gynllunio'u safleoedd carafannau.

Mae’n rhaid i gynghorau bennu tir ar gyfer safleoedd carafannau Sipsiwn a Theithwyr. Mae’r llyfryn hwn yn esbonio sut i ddweud wrth y Cyngor lle yr ydych chi’n credu y mae angen lleoli’r safleoedd newydd hyn.

Mae’r llyfryn hefyd yn esbonio sut:

  1. i wneud cais cynllunio i ddatblygu safle newydd ar eich tir chi; a
  2. i bennu tir ar gyfer safleoedd yn y lleoliadau hynny sydd fwyaf tebygol o gael caniatâd cynllunio.