Skip to content

CL-04-10 Cynllunio ar gyfer Adeiladau Cynaliadwy - Diweddariad i’r Cod Cartrefi Cynaliadwy (Polisi Cynllunio Cymru, Adran 4.11)

Dolenni perthnasol

Diweddariadau i’r polisi ynghylch cynllunio ar gyfer rheoli gwastraff.
Nod yr arweiniad technegol hwn yw helpu awdurdodau cynllunio lleol a datblygwyr i weithredu’r polisi cynllunio cenedlaethol ar adeiladau cynaliadwy.
Mae’r Cod Cartrefi Cynaliadwy yn asesu effaith cartrefi newydd ar yr amgylchedd yn yr hirdymor.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r llythyr hwn wedi’i anelu at awdurdodau cynllunio lleol a datblygwyr. Mae’n egluro sut i fynd ati i roi’r polisi ar gyfer Cynllunio ar gyfer Adeiladau Cynaliadwy ar waith yn unol â’r Cod Cartrefi Cynaliadwy diweddaraf a gyhoeddwyd ar 11 Tachwedd 2010.

Mae’r polisi cynllunio wedi’i gynnwys yn Adran 4.11 o Bolisi Cynllunio Cymru.

Gellir dod o hyd i ganllawiau technegol ynghylch y Cod Cartrefi Cynaliadwy trwy fynd i’r Porth Cynllunio.

Ewch i Cod Cartrefi Cynaliadwy: Porth Cynllunio (dolen allanol, Saesneg yn unig)