Skip to content

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 6, Chwefror 2014)

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Polisi Cynllunio Cymru
Dyma ein polisi cynllunio defnydd tir newydd ar gyfer Cymru a dylid ei ystyried wrth baratoi cynlluniau datblygu.

I gyd fynd â’r canllaw hwn mae 22 Nodyn Cyngor Technegol. Mae’r canllawiau gweithdrefnol i’w cael yn ein cylchlythyrau.

Bydd Gweinidogion Cymru a’r Arolygwyr Cynllunio yn ystyried y canllawiau hyn wrth benderfynu pa geisiadau cynllunio ac apeliadau i’w galw i mewn.