Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 20:  Cynllunio a’r Iaith Gymraeg

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Cyngor as yr ystyriaeth a roddir i’r iaith Gymraeg fel rhan o broses paratoi Cynllun Datblygu Lleol.

Mae’r Nodyn Cyngor Technegol hwn yn cynnwys:

  • Rôl Cynlluniau Integredig Sengl
  • Yr iaith Gymraeg ac Arfarniadau o Gynaliadwyedd
  • Comisiynydd y Gymraeg
  • Arwyddion a hysbysebion.