Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 12: Dylunio (2009)

Dolenni perthnasol

Daeth datganiadau dylunio yn ofynnol ar 1af Mehefin 2009.
Sut mae dylunio lleoedd yn helpu i sicrhau datblygu cynaliadwy.
Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Mae TAN12 yn darparu cyngor ar ddyllunio da.

Cyngor ar y canlynol

  • ddiffinio dylunio
  • y broses ddylunio
  • materion dylunio yn ôl pwnc
  • polisi a chyngor dylunio'r awdurdodau cynllunio lleol
  • datganiadau dylunio a mynediad.