Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 15:  Datblygu a Pherygl o Lifogydd (2004)

Dolenni perthnasol

Mae'r llythyr yma yn dynodi fod Mapiau Cyngor Technegol (DAM) newydd wedi'u rhyddhau. Mae DAM 2013 yn cymryd lle fersiynnau 2009, sydd bellach wedi eu canslo.
Polisi ar gyfer rheoli’r perygl o lifogydd a’r perygl i’r arfordir yng Nghymru
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
TAN 15 yma yn gosod canllawiau technegol sy'n ategu'r polisi a nodir ym Mholisi Cynllunio Cymru mewn perthynas â datblygu a llifogydd.

Mae TAN 15 yn rhoi cyngor ar y materion a ganlyn:

  • fapiau cyngor datblygu
  • natur y datblygiad neu'r defnydd o'r tir
  • cyfiawnhau lleoliad y datblygiad adeiledig
  • asesu canlyniadau llifogydd
  • y dwr wyneb sy'n llifo oddi ar ddatblygiadau newydd
  • gweithredu trwy gynlluniau datblygu
  • rheoli datblygu.

Mae’r Map Cyngor Datblygu (DAM), sydd i’w ddefnyddio gyda TAN 15, ar gael fel ap Cyngor Datblygu Rhyngweithiol.