Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 15:  Datblygu a Pherygl o Lifogydd (2004)

Dolenni perthnasol

Mae'r llythyr yma yn dynodi fod Mapiau Cyngor Technegol (DAM) newydd wedi'u rhyddhau. Mae DAM 2013 yn cymryd lle fersiynnau 2009, sydd bellach wedi eu canslo.
Mae llifogydd yn fater pwysig yng Nghymru ac yn fater y mae Llywodraeth Cymru yn ei gymryd yn ddifrifol iawn.
Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 15 yma yn gosod canllawiau technegol sy'n ategu'r polisi a nodir ym Mholisi Cynllunio Cymru mewn perthynas â datblygu a llifogydd.

Cyngor ar:

  • fapiau cyngor datblygu
  • natur y datblygiad neu'r defnydd o'r tir
  • cyfiawnhau lleoliad y datblygiad adeiledig
  • asesu canlyniadau llifogydd
  • y dwr wyneb sy'n llifo oddi ar ddatblygiadau newydd
  • gweithredu trwy gynlluniau datblygu
  • rheoli datblygu.

Mae’r Map Cyngor Datblygu (DAM), sydd i’w ddefnyddio gyda Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 15, ar gael fel ap Cyngor Datblygu Rhyngweithiol.