Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 3: Parthau Cynllunio Syml (1996)

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.

Cyngor ar

  • Lunio cynllun PCS;
  • Dewis ardaloedd;
  • Hyd a lled y caniatâd;
  • Gwaharddiadau;
  • Defnyddio amodau a chyfyngiadau.