Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol 5, Cynllunio a Chadwraeth Natur (2009)

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Mae Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 5 yn rhoi cyngor ar sut y dylai’r system gynllunio defnydd tir gyfrannu at y gwaith o ddiogelu a gwella bioamrywiaeth a chadwraeth ddaearegol.

Mae’r TAN yn rhoi cyngor i awdurdodau cynllunio lleol ar:

  • egwyddorion allweddol cynllunio cadarnhaol ar gyfer cadwraeth natur
  • cadwraeth natur a Chynlluniau Datblygu Lleol
  • cadwraeth natur mewn gweithdrefnau rheoli datblygu
  • gwaith datblygu sy’n effeithio ar gynefinoedd a safleoedd sydd wedi’u diogelu a’u dynodi’n rhyngwladol a chenedlaethol
  • gwaith datblygu sy’n effeithio ar gynefinoedd a rhywogaethau sydd wedi’u datblygu ac sy’n flaenoriaeth.