Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 9: Gorfodi Rhedaeth Gynllunio (1997)

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.

Cyngor ar

  • Amgylchiadau lle mae datblygiad yn dderbyniol, ond nad oes caniatâd ar ei gyfer;
  • Amgylchiadau lle byddai datblygiad nad oes caniatâd ar ei gyfer yn dderbyniol ar ôl gosod amodau;
  • Amgylchiadau lle byddai datblygiad nad oes caniatâd ar ei gyfer yn dderbyniol ar safleoedd eraill;
  • Amgylchiadau lle nad yw datblygiad nad oes caniatâd ar ei gyfer yn dderbyniol a lle nad yw'n ymarferol ei adleoli;
  • Amgylchiadau lle mae angen gweithredu ar unwaith ynghylch datblygiad nad oes caniatâd ar ei gyfer;
  • Datblygiad gan ddeiliaid tai preifat nad oes caniatâd ar ei gyfer;
  • Rheolaeth dros weithio mwynau;
  • Rheolaeth dros waredu gwastraff.