Skip to content

Cynllunio

Diweddariadau llif

Y 30 diwrnod diwethaf
22/04/14

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar gael erbyn hyn ar statws penderfyniadau cynllunio, gan gynnwys pan wneir cais i'w galw i mewn, ceisiadau a alwyd i mewn ac apeliadau a adferwyd.

22/04/14

Gwybodaeth am: y safleoedd hynny lle ceir perygl o lifogydd; tiroedd maes glas/tir llwyd; nifer y tai a gwblhawyd, gan gynnwys y mathau o dai.

08/04/14

Mae awdurdodau lleol yn cwblhau astudiaethau argaeledd Tir ar gyfer Tai bob blwyddyn er mwyn monitro'r cyflenwad o dir ar gyfer tai. Mae'r astudiaeth Ceredigion ar gyfer 2013 bellach ar gael.

07/04/14

Mae awdurdodau lleol yn cwblhau astudiaethau argaeledd Tir ar gyfer Tai bob blwyddyn er mwyn monitro'r cyflenwad o dir ar gyfer tai. Mae'r astudiaeth Caerdydd ar gyfer 2013 bellach ar gael.

07/04/14

Mae'r adroddiad hwn yn disodli'r adroddiad blaenorol a baratowyd yn 2012 ar gyfer Wrecsam.

04/04/14

Mae'r adroddiad hwn yn disodli'r adroddiad blaenorol a baratowyd yn 2012 ar gyfer Rhondda Cynon Taf.

25/03/14

Mae'r adroddiad hwn yn disodli'r adroddiad blaenorol a baratowyd yn 2012 ar gyfer Blaenau Gwent.