Skip to content

Cynllunio

Diweddariadau llif

Y 30 diwrnod diwethaf
28/10/14

Caniatâd cynllunio wedi ei wrthod ar gyfer datblygiad preswyl.

10/10/14

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar gael erbyn hyn ar statws penderfyniadau cynllunio, gan gynnwys pan wneir cais i'w galw i mewn, ceisiadau a alwyd i mewn ac apeliadau a adferwyd.

06/10/14

Rydym yn bwriadu gwneud gorchymyn dan adran 203 o Ddeddf Cynllunio 2008.