Skip to content

Cynllunio

Diweddariadau llif

Y 30 diwrnod diwethaf
25/11/14

Mae awdurdodau lleol yn cwblhau astudiaethau argaeledd Tir ar gyfer Tai bob blwyddyn er mwyn monitro'r cyflenwad o dir ar gyfer tai. Mae'r astudiaeth Caerdydd ar gyfer 2014 bellach ar gael.

24/11/14

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar gael erbyn hyn ar statws penderfyniadau cynllunio, gan gynnwys pan wneir cais i'w galw i mewn, ceisiadau a alwyd i mewn ac apeliadau a adferwyd.

21/11/14

Mae’r crynodeb hwn yn cyflwyno canlyniadau Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2013.

21/11/14

Mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn ichi am eich barn am y cynigion gan 13 Chwefror 2015.

18/11/14

Rydym wedi cyhoeddi crynodeb newydd o allbwn cynlluniau ffermydd gwynt (dros 5 MegaWat) yng Nghymru sy'n cael eu hystyried, sydd wedi cael cymeradwyaeth neu sy'n weithredol.

11/11/14

Mae'r adroddiad hwn yn disodli'r adroddiad blaenorol a baratowyd yn 2013 ar gyfer Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

10/11/14

Mae’r ddogfen hon yn nodi pa ardaloedd sydd wedi paratoi Cynlluniau Datblygu Unedol a Chynlluniau Datblygu Lleol a pha gam yn y broses y mae’r cynlluniau wedi cyrraedd ar 24 Hydref 2014.

07/11/14

Mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn ichi am eich barn am y cynigion gan 30 Ionawr 2015.

07/11/14

Mae'r adroddiad hwn yn disodli'r adroddiad blaenorol a baratowyd yn 2013 ar gyfer Blaenau Gwent.

28/10/14

Caniatâd cynllunio wedi ei wrthod ar gyfer datblygiad preswyl.