Skip to content

Cynllunio

Diweddariadau llif

Y 30 diwrnod diwethaf
15/08/14

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar gael erbyn hyn ar statws penderfyniadau cynllunio, gan gynnwys pan wneir cais i'w galw i mewn, ceisiadau a alwyd i mewn ac apeliadau a adferwyd.

08/08/14

Mae awdurdodau lleol yn cwblhau astudiaethau argaeledd Tir ar gyfer Tai bob blwyddyn er mwyn monitro'r cyflenwad o dir ar gyfer tai. Mae'r astudiaeth Sir y Fflint ar gyfer 2013 bellach ar gael.

05/08/14

Mae awdurdodau lleol yn cwblhau astudiaethau argaeledd Tir ar gyfer Tai bob blwyddyn er mwyn monitro'r cyflenwad o dir ar gyfer tai. Mae'r astudiaeth Abertawe ar gyfer 2013 bellach ar gael.

31/07/14

Cyhoeddwyd Polisi Cynllunio Cymru – Argraffiad 7, sy’n dileu’r gofynion yn y polisi cynllunio cenedlaethol sy’n ymwneud â safonau adeiladu cynaliadwy.

31/07/14

Cafodd TAN 22 ei ddileu ar 31 Gorffennaf 2014.

31/07/14

Mae Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio wedi’i ddiweddaru, ac mae bellach yn cynnwys canllawiau ar adeiladau cynaliadwy.

31/07/14

Canllaw ymarferol wedi’i gyhoeddi ar gynllunio ar gyfer adeiladau cynaliadwy.

31/07/14

Rydym wedi hysbysu y bydd newidiadau i Ran L y dod i rym o 31 Gorffennaf 2014 ymlaen, ac wedi cyhoeddi dogfennau canllawiau newydd ar gyfer Cymru.

23/07/14

Mae’r cylchlythyr hwn yn rhoi gwybodaeth am y methodolegau a ddiweddarwyd i gyfrifo perfformiad ynni adeiladau yng Nghymru, ac am gyhoeddi Dogfennau Cymeradwy 2014 L1A, L1B, L2A ac L2B ar gyfer Cymru.