Skip to content

Cynllunio

Diweddariadau llif

Y 30 diwrnod diwethaf
12/12/14

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar gael erbyn hyn ar statws penderfyniadau cynllunio, gan gynnwys pan wneir cais i'w galw i mewn, ceisiadau a alwyd i mewn ac apeliadau a adferwyd.

01/12/14

Mae'r adroddiad hwn yn disodli'r adroddiad blaenorol a baratowyd yn 2013 ar gyfer Caerffili.

25/11/14

Mae awdurdodau lleol yn cwblhau astudiaethau argaeledd Tir ar gyfer Tai bob blwyddyn er mwyn monitro'r cyflenwad o dir ar gyfer tai. Mae'r astudiaeth Caerdydd ar gyfer 2014 bellach ar gael.

21/11/14

Mae’r crynodeb hwn yn cyflwyno canlyniadau Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2013.

21/11/14

Mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn ichi am eich barn am y cynigion gan 13 Chwefror 2015.