Skip to content

Cynllunio

Diweddariadau llif

Y 30 diwrnod diwethaf
27/01/15

Rhiad i awdurdodau cynllunio lleol sicrhau bod digon o dir ar gaelm, neu y bydd digon dir ar gael, ar gyfer cyflenwad pum mlynedd o dir ar gyfer tai.

23/01/15

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar gael erbyn hyn ar statws penderfyniadau cynllunio, gan gynnwys pan wneir cais i'w galw i mewn, ceisiadau a alwyd i mewn ac apeliadau a adferwyd.

23/01/15

Caniatâd cynllunio wedi'i wrthod ar gyfer hyd at 17 o anheddau.

19/01/15

Mae DAM 2015 yn cymryd lle fersiynnau 2013, sydd bellach wedi eu canslo. Mae llythyr at Brif Swyddogion Cynllunio wedi ei gyhoeddi gyda manylion pellach.

15/01/15

Mae'r astudiaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ar gyfer 2014 bellach ar gael.

08/01/15

Mae'r ystadegau hyn sy'n monitro perfformiad awdurdodau cynllunio lleol o ran rheoli datblygu ar gael erbyn hyn.