Skip to content

Cynllunio

Diweddariadau llif

Y 30 diwrnod diwethaf
26/09/14

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar gael erbyn hyn ar statws penderfyniadau cynllunio, gan gynnwys pan wneir cais i'w galw i mewn, ceisiadau a alwyd i mewn ac apeliadau a adferwyd.

17/09/14

Mae awdurdodau lleol yn cwblhau astudiaethau argaeledd Tir ar gyfer Tai bob blwyddyn er mwyn monitro'r cyflenwad o dir ar gyfer tai. Mae'r astudiaeth Gwynedd ar gyfer 2013 bellach ar gael.

17/09/14

Mae'r adroddiad hwn yn disodli'r adroddiad blaenorol yn 2013.

12/09/14

Gwybodaeth am: y safleoedd hynny lle ceir perygl o lifogydd; tiroedd maes glas/tir llwyd; nifer y tai a gwblhawyd, gan gynnwys y mathau o dai.