Skip to content

Y Cynllun Asesu Ansawdd a Dyfarniadau Peirianneg Sifil (CEEQUAL)

Cynllun asesu a dyfarnu yw CEEQUAL i wella cynaliadwyedd ym mheirianneg sifil, isadeiledd a thirweddu.

Ei nod yw:

  • gwella manylebau prosiectau a’r ffyrdd o ddylunio ac adeiladu prosiectau;
  • dangos ymrwymiad y diwydiant peirianneg sifil i ansawdd amgylcheddol a pherfformiad cymdeithasol.

Gwneir dyfarniadau bob blwyddyn. Mae cynlluniau buddugol Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi’u rhestri gyda chynlluniau eraill y DU.

Ewch i: Y Cynllun Asesu Ansawdd a Dyfarniadau Peirianneg Sifil (CEEQUAL) (dolen allanol, Saesneg yn unig)