Skip to content

Cyhoeddiadau datblygu cynaliadwy
Edrychwch yma'n rheolaidd i weld y cyhoeddiadau diweddaraf.

Adroddiad Blynyddol ar Ddatblygu Cynaliadwy 2013-14

Cymru'n Un: Cenedl Un Blaned, Adroddiad Blynyddol Datblygu Cynaliadwy 2013-2014

23/06/14
Mae'r adroddiad hwn yn egluro sut mae Cynllun Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru wedi cael ei weithredu rhwng mis Ebrill 2013 a mis Mawrth 2014.
 

Y Gymru a Garem erbyn 2050

18/02/14
Pwrpas y ddogfen hon yw disgrifio’n gweledigaeth ar gyfer dyfodol Cymru a’r amcanion drafft rydym am gyrchu atyn nhw wrth wireddu’r weledigaeth honno.
 
Cymru'n Un: Cenedl Un Blaned - Adroddiad Blynyddol ar Ddatblygu Cynaliadwy 2012-13

Cymru'n Un: Cenedl Un Blaned - Adroddiad Blynyddol ar Ddatblygu Cynaliadwy 2012-13

03/12/13
Mae'r adroddiad hwn yn egluro sut yr aethom ati i roi’n cynigion yn y Cynllun Datblygu Cynaliadwy ar waith rhwng Ebrill 2012 a Mawrth 2013.
 

Y Bil Cenedlaethau'r Dyfodol - bwletin 5

19/11/13
Mae'r bwletin hwn yn rhoi’r newyddion diweddaraf ar Bil Cenedlaethau’r Dyfodol a throsolwg o ddigwyddiad y Siarter Datblygu Cynaliadwy.
 
Naratif datblygu cynaliadwy ar gyfer Ymchwil yng Nghymru

Naratif datblygu cynaliadwy ar gyfer Ymchwil yng Nghymru

04/11/13
Ymchwil gyda’r nod o helpu i ddechrau sgyrsiau mwy effeithiol am ddatblygu cynaliadwy a’r newid yn yr hinsawdd.
 

Bil datblygu cynaliadwy - bwletin 4

27/02/13
Roedd y bwletin hwn yn annog pobl i ymateb i’r ymgynghoriad cyn iddo gau. Roedd hefyd yn hysbysebu bod pecyn adnoddau ar gael.
 

Bil datblygu cynaliadwy - bwletin 3

15/01/13
Roedd y bwletin hwn yn hysbysebu digwyddiadau’r ymgynghoriad yng Nghyffordd Llandudno, Caerdydd a Llandrindod.
 

Bil datblygu cynaliadwy - bwletin 2

03/12/12
Roedd y bwletin hwn yn cyhoeddi lansiad yr ymgynghoriad ar y papur gwyn.
 

Cymru'n Un: Cenedl Un Blaned - Adroddiad Blynyddol ar Ddatblygu Cynaliadwy 2011-12

19/11/12
Mae'r adroddiad hwn yn egluro sut yr aethom ati i roi’n cynigion yn y Cynllun Datblygu Cynaliadwy ar waith rhwng Ebrill 2011 a Mawrth 2012.
 

Bil datblygu cynaliadwy – bwletin 1

13/11/12
Roedd y bwletin hwn yn egluro pryd y byddai’r ymgynghoriad ar y papur gwyn yn cael ei ryddhau ac yn tynnu sylw at astudiaethau achos newydd.
 

Arolwg Effeithiolrwydd o’r Cynllun Datblygu Cynaliadwy

31/01/12
Wedi pob etholiad ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru, mae’n rhaid i Weinidogion Cymru gynnal arolwg o effeithiolrwydd eu Cynllun Datblygu Cynaliadwy.
 
Y Llawlyfr Strydoedd

Y Llawlyfr Strydoedd

08/07/09
Mae’r ddogfen hon yn edrych yn ofalus ar sut mae’r berthynas rhwng adeiladau a’r stryd yn hanfodol wrth greu amgylchedd sy’n llesol i bobl.
 
Cymru'n Un: Cenedl Un Blaned

Cymru’n Un: Cenedl Un Blaned

22/05/09
Mae’r Cynllun yn amlinellu ein gweledigaeth newydd ar gyfer Cymru gynaliadwy a’r flaenoriaeth yr ydym yn ei rhoi i ddatblygu cynaliadwy.
 
Ôl-Troed Ecolegol Cymru - Senarios hyd 2020

Ôl-Troed Ecolegol Cymru - Senarios hyd 2020

27/05/08
Yr ôl-troed ecolegol yw un o bum brif dangosydd Llywodraeth Cynulliad Cymru o ddatblygu cynaliadwy yng Nghymru. Mae'r adroddiad hwn yn ailgyfrif ôl-troed ecolegol Cymru gan ddefnyddio data 2003.