Skip to content

Cyhoeddiadau datblygu cynaliadwy

Edrychwch yma'n rheolaidd i weld y cyhoeddiadau diweddaraf.

Adroddiad Blynyddol ar Ddatblygu Cynaliadwy 2013-14

Cymru'n Un: Cenedl Un Blaned, Adroddiad Blynyddol Datblygu Cynaliadwy 2013-2014

23/06/14
Mae'r adroddiad hwn yn egluro sut mae Cynllun Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru wedi cael ei weithredu rhwng mis Ebrill 2013 a mis Mawrth 2014.
 

Y Gymru a Garem erbyn 2050

18/02/14
Pwrpas y ddogfen hon yw disgrifio’n gweledigaeth ar gyfer dyfodol Cymru a’r amcanion drafft rydym am gyrchu atyn nhw wrth wireddu’r weledigaeth honno.
 

Y Bil Cenedlaethau'r Dyfodol - bwletin 5

19/11/13
Mae'r bwletin hwn yn rhoi’r newyddion diweddaraf ar Bil Cenedlaethau’r Dyfodol a throsolwg o ddigwyddiad y Siarter Datblygu Cynaliadwy.
 

Arolwg Effeithiolrwydd o’r Cynllun Datblygu Cynaliadwy

31/01/12
Wedi pob etholiad ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru, mae’n rhaid i Weinidogion Cymru gynnal arolwg o effeithiolrwydd eu Cynllun Datblygu Cynaliadwy.
 
Cymru'n Un: Cenedl Un Blaned

Cymru’n Un: Cenedl Un Blaned

22/05/09
Mae’r Cynllun yn amlinellu ein gweledigaeth newydd ar gyfer Cymru gynaliadwy a’r flaenoriaeth yr ydym yn ei rhoi i ddatblygu cynaliadwy.