Skip to content

Cymru’n Un: Cenedl Un Blaned, Cynllun Datblygu Cynaliadwy newydd i Gymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r ddogfen hon yn amlinellu ein gweledigaeth ar gyfer Cymru gynaliadwy.

Ar 22 Mai 2009 yng Ngŵyl y Gelli, lansiom ein Cynllun Datblygu Cynaliadwy newydd, Cymru’n Un: Cenedl Un Blaned.

Mae’r Cynllun yn amlinellu ein gweledigaeth newydd ar gyfer Cymru gynaliadwy a’r flaenoriaeth yr ydym yn ei rhoi i ddatblygu cynaliadwy. Ymateb yw hwn i’r heriau economaidd ac amgylcheddol sy’n ein hwynebu a dyma’r unig ffordd o sicrhau dyfodol cynaliadwy hirdymor i genedlaethau’r dyfodol.

Mae dyletswydd gyfreithiol arnom o ran datblygu cynaliadwy, ac mae wedi bod wrth wraidd Llywodraeth Cymru ers y cychwyn cyntaf. Hon yw ein prif egwyddor drefniadol.

Mae gweledigaeth y Cynllun yn gofyn i bob sefydliad yng Nghymru ymrwymo’n frwd i ddatblygu cynaliadwy. Mae Cymru’n Un: Cenedl Un Blaned, yn cynnig arweiniad a chyfeiriad newydd ar gyfer datblygu cynaliadwy yng Nghymru a bydd yn galluogi eraill i ddatblygu neu i adfywio dulliau newydd o adfywio cynaliadwy.