Skip to content

Cymru o Blaid Affrica

Dolenni perthnasol

Bydd yr Archesgob Desmond Tutu yn talu ymweliad arbennig â staff y GIG, disgyblion ysgol a phobl ifanc sydd wedi elwa o gysylltiadau ag Affrica, a gefnogir gan Lywodraeth Cymru.
Archesgob Desmond Tutu ysgwyd dwylo gyda Prif Weinidog Cymru

Canolbwynt ar gyfer ymdrechion yng Nghymru i gyflawni Amcanion Datblygu’r Cenhedloedd Unedig ar gyfer y Mileniwm i haneru tlodi byd-eang erbyn 2015.

Mae pwerau cyfreithiol datganoledig Llywodraeth Cymru yn pennu bod rhaid i weithgareddau datblygu Rhyngwladol ddod â budd i Gymru. Mae hyn yn sicrhau bod gweithgareddau a gaiff gymorth wedi’u seilio ar bartneriaeth wirioneddol, gyda’r ddwy ochr yn elwa ar y rhyngweithio.

Mae rhaglen Cymru o Blaid Affrica yn ceisio:

  • annog lleoliadau gwaith a gefeillio sy’n cyfrannu at gyflawni Amcanion Datblygu’r Mileniwm
  • adeiladu capasiti Cyrff Anllywodraethol bach yng Nghymru ym maes Datblygu Rhyngwladol a chynorthwyo â chydlynu’r sector
  • hyrwyddo gwirfoddoli mewn datblygu cynaliadwy rhyngwladol
  • hwyluso gwaith cymunedau diaspora yng Nghymru gan gynyddu eu heffaith ar gyflawni Amcanion Datblygu’r Mileniwm yn eu gwlad frodorol
  • hybu ymarfer gorau o ran pwrcasu masnach deg a moesegol ar draws sectorau cyhoeddus a phreifat Cymru.

Fel y dywedodd yr ymgyrchydd a’r Enillydd Gwobr Heddwch Nobel, yr Archesgob Desmond Tutu, pan oedd ar ymweliad â Chymru i gydnabod cyflawniadau Cymru o Blaid Affrica, "Mae gan bobl Cymru galonnau mawr. Maen nhw’n perthyn i wlad fach, ond bois bach, maen nhw’n cicio fel mul!”

I gael rhagor o wybodaeth ebostiwch: walesforafrica@wales.gsi.gov.uk