Skip to content

Cysylltu â ni

Gwybodaeth ar sut i gysylltu gyda ni yn Croeso Cymru.

Dilynwch ni ar twitter    
Saesneg: @VisitWalesBiz (dolen allanol)
Cymraeg: @CroesoCymruBus (dolen allanol)

E-byst rheolaidd i'r diwydiant
Er mwyn cael newyddion diweddaraf Croeso Cymru a'r datblygiadau yn y diwydiant, tanysgrifiwch i dderbyn ein e-byst i'r diwydiant.

Rhowch wybod i ni
Rydym yn gweithio'n galed i gadw ein cronfa ddata o gysylltiadau yn gyfredol, felly rhowch wybod i ni am unrhyw newidiadau i'ch manylion cyswllt drwy anfon:
E-bost: visitwales.communications@wales.gsi.gov.uk

Cynllun graddio seren
Os oes gennych gwestiwn am y cynllun graddio seren neu os hoffech wneud cais am y tro cyntaf neu adnewyddu'ch gradd gyfredol anfonwch e-bost i:
E-bost: Quality.tourism@wales.gsi.gov.uk neu
Ffoniwch: 0845 010 8020

Canolfan Ddelweddau Croeso Cymru
Edrychwch ar y wefan wales on view (dolen allanol) sy'n dangos yr ystod eang o ddelweddau sydd ar gael.
I ofyn am ddelweddau penodol anfonwch e-bost i:
E-bost: requests@walesonview.com neu
Ffoniwch: 0300 061 6103

Cyfleoedd Cysylltiadau Cyhoeddus
Er mwyn cael mwy o sylw cysylltiadau cyhoeddus i Gymru, mae'n rhaid i ni roi gwybodaeth i newyddiadurwyr yn gyson. Rhowch wybod i ni os oes gennych chi gynigion arbennig, ddigwyddiadau arbennig neu ddatblygiadau newydd, drwy anfon e-bost i:
E-bost: productnews@wales.gsi.gov.uk

Eisiau gwyliau yng Nghymru?
I gael gwybodaeth am le i aros yng Nghymru a beth i'w wneud, ewch i wefan fasnachol Croeso Cymru (dolen allanol)
Os oes eisiau cymorth arnoch chi i gynllunio'ch arhosiad byr, gall canolfan Croeso Cymru eich helpu
E-bost: info@visitwales.co.uk neu
ffoniwch: 08708 300 306

Rhowch wybod i ni
Rydym yn gweithio'n galed i gadw ein cronfa ddata o gysylltiadau yn gyfredol, felly rhowch wybod i ni am unrhyw newidiadau i'ch manylion cyswllt drwy anfon:
E-bost: visitwales.communications@wales.gsi.gov.uk

Rhifau cyswllt y brif dderbynfa:
Ffôn: 0845 010 3300 (Saesneg) 0845 010 4400 (Cymraeg)
Ffacs: 029 2048 5031
Minicom: 08701 211255

Os hoffech ysgrifennu atom ni, defnyddiwch y cyfeiriad hwn:
Croeso Cymru
Llywodraeth Cymru
Canolfan QED
Y Brif Rhodfa
Stad Ddiwydianol Trefforest
Trefforest, Pontypridd
Rhondda Cynon Taf
CF37 5YR