Skip to content

Ansawdd Cymru

Dolenni perthnasol

Mae ein cynlluniau sicrwydd ansawdd yn darparu sicrwydd i ymwelwyr, ac yn annog safonau uwch o gynnyrch o fewn y diwydiant yng Nghymru.
Swyddogaeth yr adran ymchwil yw hyrwyddo prif ddyletswyddau Croeso Cymru sef datblygu a marchnata.
Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Cylchgrawn i bobl sy’n gweithio yn y diwydiant twristiaeth yng Nghymru.
Mae Ansawdd Cymru wedi ei anelu at berchnogion a rheolwyr busnesau twristiaeth yng Nghymru. Os ydych berchen busnes twristiaeth ac hoffech chi ragor o wybodaeth am ddod yn rhan o’n cynlluniau graddio seren, cliciwch ar y ddolen berthnasol ar y dde.  Os hoffech gael copi caled cysylltwch â ni ar visitwales.communications@wales.gsi.gov.uk gyda’ch anghenion.