Skip to content

Asesiadau graddio bob dwy flynedd

Gwybodaeth am newidiadau pwysig i gynlluniau graddio seren Croeso Cymru o 1 Ebrill 2011.
 

Mae Croeso Cymru, fel pob sefydliad, yn wynebu cyfyngiadau yn y cyllidebau a'r adnoddau sydd ar gael inni wrth fwrw ymlaen â'n gwaith. Er mwyn parhau i wasanaethu'r diwydiant twristiaeth ac annog datblygu a buddsoddi mewn ansawdd, bydd angen inni weithio'n fwy effeithiol gan ddefnyddio llai o adnoddau yn ystod y blynyddoedd nesaf.

Wrth ymateb i hyn, rydym yn cyflwyno system asesiad bob dwy flynedd ar gyfer busnesau sy'n cynnig llety ac atyniadau a fydd yn adnewyddu eu haelodaeth o'r cynllun graddio / cynllun sicrhau ansawdd atyniadau i ymwelwyr (VAQAS) o 1 Ebrill 2011. Bydd busnesau sydd wedi gwneud cais neu wedi adnewyddu cyn y dyddiad hwnnw yn cael eu hasesu'n flynyddol fel arfer.

Er mwyn hwyluso hyn, bydd busnesau'n talu ffi cofrestru flynyddol. Mae hyn tua 20% yn llai na'r hyn y mae busnesau'n ei dalu ar hyn o bryd bob blwyddyn am y cynlluniau graddio seren neu VAQAS.

O ganlyniad i'r newid hwn, bydd busnesau'n cael asesiad llawn unwaith bob dwy flynedd. Byddwn yn parhau i gynnal asesiadau dros nos ar westai a thai llety gan ddefnyddio'r system dalebau ar y sail ganlynol.

Amlder archwiliadau aros dros nos gan Groeso Cymru

  • Gwestai 1, 2 a 3 seren - Dros nos bob pedair blynedd 
  • Gwestai 4 a 5 seren (a Gwestai Gwobr Aur 3 seren) - Dros nos bob dwy flynedd (h.y. bydd pob asesiad yn digwydd dros nos)
  • Llety Gwesteion 1, 2, 3 a 4 seren gan gynnwys Tafarndai a Bwytai â Stafelloedd - Dros nos bob pedair blynedd
  • Llety Gwesteion 5 seren gan gynnwys Tafarndai a Bwytai â Stafelloedd - Dros nos bob dwy flynedd (h.y. bydd pob asesiad yn digwydd dros nos)

Gall y rhain fod yn agored i newid gan ddibynnu ar amgylchiadau unigol. Gan fod yr asesiadau'n digwydd yn llai aml, ni chyhoeddir yr asesiadau dros nos ymlaen llaw. Gall busnesau hefyd ddewis cael ymweliadau amlach am gost ychwanegol.