Skip to content

Newidiadau i gynlluniau graddio gwestai a llety gwesteion

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Gwybodaeth am newidiadau i gynlluniau graddio gwestai a llety gwesteion o fis Ebrill 2012.

Mae’r cynlluniau graddio safonau cyffredin llety gwesteion ar gyfer Gwestai a Llety Gwesteion wedi bodoli yng Nghymru ers 2007. Mae Croeso Cymru a partneriaid eraill y safonau cyffredin (VisitEngland, Visit Scotland, yr AA ac yn fwy diweddar Bwrdd Twristiaid Gogledd Iwerddon) wedi cynnal gwaith ymchwil ers 2008 (yn annibynnol ac ar y cyd) i asesu effaith y cynlluniau graddio sydd wedi’u cysoni. Mae’r gwaith ymchwil hwn wedi’n galluogi hefyd i ddeall yn well sut y gallwn ddatblygu’r cynlluniau ymhellach i fodloni anghenion ein defnyddwyr a’r diwydiant.

Mewn ymateb i’n canfyddiadau o’r gwaith ymchwil hwn, gallwn bellach gadarnhau y byddwn yn newid y meini prawf. Daw’r newidiadau i rym o’r 1 Ebrill 2012. Rydym yn ymwybodol y bydd y newidiadau hyn yn cael effaith ar rai busnesau yn fwy nag eraill. Rydym yn eich sicrhau y bydd ein Cynghorwyr Ansawdd yn bod mor ymarferol a hyblyg â phosib i oresgyn unrhyw rwystrau neu anawsterau posib. Bydd dwy flynedd cyn cyflwyno’r cynllun, i roi cyfle i fusnesau wneud unrhyw newidiadau/welliannau sydd eu hangen i’w busnesau.

Mae’r ddogfen isod yn rhoi manylion yr holl newidiadau perthnasol. Os hoffech drafod y materion hyn ymhellach, cysylltwch â ni ar quality.tourism@wales.gsi.gov.uk neu ffoniwch ni ar 0845 010 8020.