Skip to content

Mae canllawiau'r Cynllyn Trafnidiaeth Rhanbarthol

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Mae canllawiau’r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol yn cynghori’r Consortia Trafnidiaeth Rhanbarthol a’r Awdurdodau Lleol ar agweddau a dulliau y dylent fabwysiadu trwy gynllunio’r Cynlluniau Trafnidiaeth Rhanbarthol newydd.