Skip to content

Mae canllawiau'r Cynllyn Trafnidiaeth Lleol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae canllawiau’r Cynllun Trafnidiaeth Lleol yn cynghori’r Consortia Trafnidiaeth Rhanbarthol a’r Awdurdodau Lleol ar agweddau a dulliau y dylent fabwysiadu trwy gynllunio’r Cynlluniau Trafnidiaeth Lleol newydd.