Skip to content

Cymeradwyo darparwyr

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Yma cewch wybodaeth am ganllawiau am gwrs cymeradwyaeth ar gyfer ein Cynllun Adsefydlu Gyrwyr sy'n Yfed.

Dim ond Llywodraeth Cymru sy'n gallu cymeradwyo cyrsiau'r Cynllun Adsefydlu Gyrwyr sy'n Yfed. 

Gall sefydliadau gyflwyno ceisiadau unrhyw bryd i gynnal cyrsiau’r Cynllun Adsefydlu Gyrwyr sy'n Yfed. Rhoddir cymeradwyaeth i'r rheini a ystyrir yn addas i ddarparu cyrsiau. Rhoddir adborth ysgrifenedig i'r rheini nad ydynt yn cael eu cymeradwyo. Bydd Llywodraeth Cymru'n ystyried pob cais am gymeradwyaeth i gynnal y cyrsiau yn seiliedig ar y meini prawf sydd wedi'u hatodi:

  • Gofynion tystiolaeth ar gyfer cael cymeradwyaeth i gynnal cyrsiau'r Cynllun Adsefydlu Gyrwyr sy'n Yfed – y meini prawf y mae'n rhaid i unrhyw sefydliad sy'n dymuno cynnal cyrsiau eu bodloni
  • Ffurflen gais am gymeradwyaeth i gynnal cyrsiau'r Cynllun Adsefydlu Gyrwyr sy'n Yfed – gallwch wneud cais i ddarparu cyrsiau yma