Skip to content

Cynlluniau ffordd

Dolenni perthnasol

Mae'r ddogfen hwn yn y Fframwaith Trafnidiaeth Cymru.
Rydym yn edrych ar ffyrdd o liniaru tagfeydd, lleihau damweiniau ffyrdd a gwella dibynadwyedd amseroedd teithio yng nghymunedau Caernarfon a Bontnewydd a'r cyffiniau.
Bws yn mynd heibio arwydd â 'Croeso i Gymru' wedi'i ysgrifennu arno. © Crown copyright (2010) Croeso Cymru
Yma ceir gwybodaeth am ffyrdd yng Nghymru, ble maen nhw a sut maen nhw'n cael eu gwella.

Mae'r prif gynlluniau ffordd rydym yn delio â hwy wedi'u cynnwys yn y Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2010. Mae hwn yn dangos y cynlluniau sydd i ddechrau erbyn 2014 ac wedi hynny.

Yn yr adrannau canlynol fe welwch fwy am y cynlluniau arfaethedig a bwletinau ar y rheini sydd wedi'u cwblhau yn yr ardaloedd canlynol:

  • Y coridor dwyrain-gorllewin yn y Canolbarth
  • Y coridor dwyrain-gorllewin yn y Gogledd
  • Y coridor dwyrain-gorllewin yn y De
  • Y coridor Gogledd-De.