Skip to content

Gorchymyn Yr A48 (Croes Cwrlwys I Sycamore Cross), Yr A4226 (Sycamore Cross, Waycock Cross I Gylchfan Y Maes Awyr), Port Road (Cylchfan Y Maes Awyr I Gylchfan Mynediad Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd) (Peri Ei Bod Yn Gefnffordd) 200-

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Mae Adroddiad yr Arolygydd a Llythyr o’r Penderfyniad yn esbonio pam nad yw’r Gorchymyn yn cael ei gwneud.
Byddai’r Gorchymyn wedi awdwrdodi bod yr A48 (Croes Cwrlwys i Sycamore Cross) yr A4226 (Five Mile Lane, Waycock Cross and Port Road) a darn di-ddosbarth a Port Road i Faes Awyr Rhyngwladd Caerdydd yn dod yr gefnffordd.